Arbejds
miljørådet

GØR DET NU – ANMELD ARBEJDSULYKKER

CASE

TVÆRFAGLIG KAMPAGNE OM ANMELDELSE AF ARBEJDSULYKKER

I 2018 ønskede Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljørådet, Videncenter for Arbejdsmiljø, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA’er) en bred, tværfaglig og adfærdsændrende kampagne. Formålet var at få os til at blive bedre til at anmelde arbejdsulykker.

LØSNING

Kampagnen GØR DET NU – ANMELD ARBEJDSULYKKER var målrettet alle erhvervsaktive på tværs af arbejdsmarkedets brancher.

I samarbejde med afsenderne inddelte vi kampagnen i tre faser, hvor indhold og budskaber skabte et samlet forløb i fortællingen.

Kampagnen involverede både Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljørådet, Videncenter for Arbejdsmiljø, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø.

Bl.a. producerede vi animationer, reportager, en instruktionsvideo, stillbilleder og korte, grafiske videoer indenfor kampagnens koncept og egen visuelle identitet.

Produktionerne var såkaldte smart-productions, hvor fx en animation og en reportage leveres i forskellige versioner, og målrettes individuelle kanaler.

Resultat

Tilgangen løftede antallet af touch points, hvor modtagerne møder kampagnen og de medvirkendes budskab oftere end normalt.

Båret af personlige historier med en stærk, visuel identitet, har elementerne været blandt de bedst performende på bl.a. Arbejdstilsynets Facebook-side.

Se flere videoer om Arbejdsmiljørådet på Vimeo.